DISCLAIMER

Op dit moment bekijkt u de internetsite van Kraayenzank. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:

Hoewel Kraayenzank redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Kraayenzank geen garanties over de juistheid of (on)volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Kraayenzank geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site.

Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Kraayenzank. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Kraayenzank geen invloed uitoefent of die niet door Kraayenzank onderhouden worden. Kraayenzank kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Het is niet toegestaan (zonder toestemming van de ontwerper) onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites of doeleinden.

Kraayenzank behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Kraayenzank moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@kraayenzank.nl