Kraayenzank

Over ons

Kraayenzank is sinds vele jaren als handelsagent actief op de Nederlandse markt. 

Wij vertegenwoordigen op exclusieve basis een aantal toon- aangevende Europese fabrikanten op het gebied van wandtegels, vloertegels en groot formaat slabs waarvoor wij als verkoopkantoor de algemene informatie, productpromotie, verkoop (fabrieksopdrachten) en marketing behartigen. 

Daarnaast vormen productontwikkeling, het adviseren en mede ontwikkelen van producten en verdere marktondersteuning voor onze fabrikanten een steeds belangrijker deel van onze activiteiten.  

Doelgroepen zijn onder meer grossiers, inkooporganisaties, tegelhandelaren en de professionele bouwmaterialenhandel.

Andere - niet importerende - marktsegmenten, waaronder, industrie, overheidsinstellingen etc. kunnen wij snel en adequaat doorverwijzen naar de voor hen meest geëigende voorraadhoudende grossier.